top of page
HANNYA MASKELER VE YÜZLER
HANNYA MASKELER VE YÜZLER

Salyangozlar öykü kitabinda güç-iktidar ve özne ilişkisini kuklalar, aynalar ve Oni maskeleri metaforlarıyla, fantastik bir şekilde anlatan Yiğit Kahraman 'Hannya- Maskeler ve Yüzler' adlı ikinci kitabında 11 polisiye öyküyü fantastik ve distopik bir tarzda ele alıyor. Yüzleri göremeyen bir şüpheliden... Enki' nin bir şatonun spirallerinde kaybolan öyküsüne... Dragos ve Zeugma efsanelerine... Oni şeytanıyla anlattığı salgın polisiyesine... Vegan seri katillerin anlatıldığı... Samuraylarin... P

press to zoom
HANNYA BEYAZ KAN
HANNYA BEYAZ KAN

Yiğit Kahraman; Siberpunk, fantastik ve klasik polisiye türlerini harmanladığı ‘Hannya Beyaz Kan’ isimli yeni polisiye kitabında; Japon mitolojilerinden, apokaliptik geleceklere, distopik çöllerden, gizlenen Nazilere oradan da saklanan şehirlere ve Balkanlar’a uzanan 7 farklı hikayeyi yine kendine özgü tarzıyla okuyucuya sunuyor.

press to zoom
HİKİMORİ SALYANGOZ MASKESİ
HİKİMORİ SALYANGOZ MASKESİ

Yiğit Kahraman 5 öyküden oluşan 3. Polisiye kitabında apokaliptik ve distopik öykülerden tek mekanda geçen Cristie öykülerine oradan da Medea ve Lotus efsanelerine uzanıyor.

press to zoom
NOH MİKROPSİ
NOH MİKROPSİ

Yiğit Kahraman 4. Polisiye öykü kitabında her biri garip hastalıklara sahip dedektiflerin apokaliptik ve distopik polisiye hikayelerine odaklanıyor.

press to zoom
HELENA ANENTOME
HELENA ANENTOME

4 kitap ve 27 farklı polisiye ve fantastik polisiye öyküden oluşan Hannya polisiye öyküler serisinde, toplumsal olayları apokaliptik ve distopik bir tarzda, iktidar-özne bağlamında, psikolojik olarak ele alan Yiğit Kahraman; ilk polisiye romanında kurbanlarının yanına katil salyangoz Helena bırakan bir katili yakalamaya çalışırken, yine toplumsal olaylara parmak basıyor. Balina avcılığıyla geçinen bir kasabada, protestocular ve kasabalı arasında kalan Dedektif Sabe, çatıdan düşen, domuzlara yedi

press to zoom
ŞUKALSKİ'NİN SAĞ GÖZÜNDEKİ KARA LEKE
ŞUKALSKİ'NİN SAĞ GÖZÜNDEKİ KARA LEKE

Bir felaket sonrası kasabada hayat yeterince tuhafken binlerce leyleğin tuhaf ölümüyle başlayıp, karların rengini bile değiştiren alglerle devam eden gariplikler kasabada başlayan sorunun anca küçük bir baslangıcı sayılabilirdi. Sağ gözünde küçük bir kara leke bulunan Dedektif Şukalski bir yandan gözünün formunu heykelleştirirken, samuray arıları da yaşadığı apartmanı istila etmişti. Dünyanın en başarılı heykeltraşı olacakken bir anda polislik mesleğine başlayan Şukalski'nin 50 yıllık kariyeri

press to zoom

Yiğit Kahraman (PEN NAME AS HIROSHI KIMORI), who describes the power-state and subject relationship in a fantastic way with the metaphors of puppets, mirrors and Oni masks in his story book Snails, deals with 11 detective stories in a fantastic and dystopic style in his second book, 'Hanya- Masks and Faces'. From a suspect who can't see faces... To Enki's story lost in the spirals of a castle... To the legends of Dragos and Zeugma... To the epidemic crime story he tells with the Oni demon... Veg

press to zoom

Yigit Kahraman (PEN NAME AS HIROSHI KIMORI); In his new detective book 'Hanya White Blood', which blends cyberpunk, fantasy and classic detective genres; It presents 7 different stories, from Japanese mythologies to apocalyptic futures, from dystopian deserts to hiding Nazis, then to hiding cities and the Balkans, with its own unique style.

press to zoom

In his 3rd detective story book, which consists of 5 stories, Yiğit Kahraman (pen name as Hiroshi Kimori) ranges from apocalyptic and dystopian stories to whoduit stories set in one place to Medea and Lotus legends.

press to zoom

Yiğit Kahraman's (PEN NAME AS HIROSHI KIMORI) 4th detective story book focuses on apocalyptic and dystopian detective stories of detectives, each with strange illnesses.

press to zoom

In the Hannya detective story series, which consists of 4 books and 27 different detective and fantastic detective stories, Yiğit Kahraman (PEN NAME AS HIROSHI KIMORI) deals with social events in an apocalyptic and dystopian manner, in the context of power-subject, psychologically; While trying to catch a murderer who left Helena, the murderous snail, with his victims in his first detective novel, he again puts his finger on social events. Caught between protesters and townspeople in a whaling t

press to zoom

While life was strange enough in the town after a disaster, the strangeness that started with the strange death of thousands of storks and continued with algae that even changed the color of the snow could only be considered a small beginning of the problem that started in the town. Detective Shukalski, who has a small black mark on his right eye, was sculpting the form of his eye, while samurai bees invaded his apartment. Shukalski, who started his career as a police officer while he was going

press to zoom
bottom of page